Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Alkmaar

Mooi Alkmaar

Uit de raad

Het is de coalitie gelukt een begroting op te stellen die unaniem is aangenomen in de Raad. Een unicum. Het geeft aan dat de coalitiepartijen verschillen weten te overbruggen en samenwerking de beste weg is voor vooruitgang.