Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

En dan reces………

De december maand is altijd een drukke politieke maand. Op de agenda van de diverse commissie de nodige aandachtspunten zoals in de commissie SOB Yxie, Zeswielen en de Schelphoek. Over Yxie besluit de raad in januari 2010 over het verder gaan met het ontwerp bestemmingsplan. Nadat het referendum weggestemd was in de raad door Groen Links, Partij van de Arbeid, CDA en 4 stemmen van de SP, wethouder Meijer aangaf dat er geen participatie zou plaatsvinden over het bestemmingsplan, waren wij als D66 teleurgesteld. In de commissie hebben we dan ook de wethouder verzocht om aan de adviesgroep te vragen of zij betrokken wilden blijven bij het projekt. Tenslotte is dit ook mogelijk gebleken bij het projekt Jaagpad. De wethouder zei toe, de vraag nog deze maand voor te leggen aan de adviesgroep. We wachten dus af.
Het Zeswielentrace, loopt al jaren! Al 43 jaar wordt er over gesproken, dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar het is goed dat het college terug is gekomen naar de commissie met een voorstel om nog een alternatief ( de weg voorlangs) te onderzoeken. Waarom? De weg achterlangs komt duurder uit dan de 10 miljoen, het bedrag waarmee de raad het college op pad gestuurd heeft.
D66 kan zich vinden in het voorstel van het college, wel met de opmerking dat alle alternatieven nogmaals tegen het licht gehouden worden, de klankbordgroep aktief betrokken blijft en het plan van het drijvende fietspad ( van voormalig wethouder Kloos OPA), niet uit de kast gehaald wordt.
Met het college is afgesproken dat zij voor de zomer van 2010 met een voorstel komen. Natuurlijk krijg je dan de opmerking dat er weer e.e.a. over de verkiezingen heen getild wordt, maar wat D66 betreft komt er een goede oplossing voor dit trace, waarbij de veiligheid en de ontsluiting van Overstad gerealiseerd wordt.
Tja, en dan de Schelphoek garage. De krant meldde het al, het eerder openstellen van de garage gaat 1,2 miljoen kosten.
In de commissie heeft D66 aangegeven dat het college terug moet naar de onderhandelingstafel met de BAM om over de prijs te praten.
Om nu het standpunt in te nemen om het eerder open stellen niet te doen, vinden wij te kort door de bocht. Er zijn toezeggingen gedaan aan de ondernemers, maar ook is er een verhoging van de parkeerkosten voor in de garages doorgevoerd, waarvan de opbrengten ten goede zouden komen aan de Schelhoekgarage.
Alternatieven die het college aangaf waren niet financieel onderbouwd. Om deze redenen heeft D66, na een orde voorstel, het collegevoorstel terug gestuurd.
Als het college een besluit vraagt aan de raad, moet het wel onderbouwd zijn.

En nu, politiek reces.
Alhoewel, de voorbereidingen voor de campagne in volle gang zijn. Deze verkiezingen een campagne commissie! Onder leiding van Sven gaat de campagnecommissie aan de slag.
En ik……………… ik ben een week aan het werk binnen ons bedrijf. Man en zoonlief zijn in Malaga (Tarifa), voor zaken.
Verder realiseer ik me dat het allemaal wel erg hard gaat, 3 maart 2010 staat zo voor de deur! Blij ben ik met de D66 kieslijst, 28 mensen waarvan ik lijsttrekker mag zijn en waarvan weer 8 kanjers beschikbaar zijn voor het raadswerk. Een lijst, samengesteld door de leden van D66 Alkmaar en waarover de ledenvergadering besloten heeft.
Vanaf 4 januari weer volop er tegenaan, het wordt een mooie tijd!
ANDERS? JA D66!
Een mooiere leus kan ik me niet voorstellen.