Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Mam, ben je vanavond thuis?

Tja, vanavond niet, maandag avond vanwege de fraktievergadering ook niet, dinsdag was er de commissie samenlevingszaken en vanavond ( woensdag) de bijeenkomst van de raad over Taqa.
Okee mam, ik zie je ……………………..
Zonder steun van het thuisfront doe je niks, het voelt goed als het thuisfront je steunt.
Maar vanavond, Taqa. Van het ministerie EZ en VROM kregen we als raadsleden een toelichting op de Taqa plannen, gasopslag Bergermeer en de uitbreiding van Taqa op de Boekelermeer.
Het Rijks Inpassing Plan, maar even afgekort RIP (?).
Een nationaal belang, gaslevering, vandaar dat het de bevoegdheid is van het ministerie en niet van de gemeenteraad.
Vanavond een uitleg van vertegenwoordigers van het ministerie, er is een marktpartij Taqa, het bestemmingsplan wat geldt op de Boekelermeer staat uitbreiding toe. Maar de vraag die ik had was, welke afwegingen heeft het Ministerie gemaakt?
Alleen gekeken naar de lokatie of ook gekeken naar de gevolgen voor Alkmaar. In Alkmaar zijn wij ( eindelijk) begonnen met de ontwikkeling van Overstad. In Overstad wil Alkmaar woningen bouwen, jongerenhuisvesting, daarvoor zullen bedrijven verplaatst moeten worden, enkele naar de Boekelermeer. Vanavond werd mij duidelijk dat het Ministerie deze afweging niet meegenomen heeft, de afweging wat betekent uitbreiding van Taqa op de Boekelermeer voor Alkmaar.
Wat betekent het voor de bedrijven die nu gevestigd zijn op de Boekelermeer?
Volgende week spreken we er in de commissie SOB er nog over. Over de reaktie die wij als Alkmaar geven richting de minister.
Vanavond mocht ik dus vragen stellen, maar ik weet dat ik over de uitbreiding van Taqa en de gasopslag Bergermeer niks te vertellen heb. De minister beslist……………………ik wens Maria veel wijsheid toe en ik hoop dat ze ook nog aan de alkmaarse bewoners denkt!