Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 december 2009

Rapport rekenkamercommissie.

Op 9 december j.l. de presentatie van de rekenkamer van het rapport “Wat zit er achter open deuren…”
Oftewel,Grip op de woningbouwproduktie, een onderzoek naar de woningbouw produktie in de periode 2002 – 2008.
In het rapport lees ik 7 harde conclusies.
1. de doelstellingen en ambities van de gemeente waren niet realistisch geformuleerd
2. planning en control schiet te kort
3. stapelen van en vasthouden aan eisen leidt tot vertraging
4. te weinig projektleiders en onvoldoende mandaat
5. burgerparticipatie niet goed georganiseerd
6. de raad beperkte zich niet tot zijn kaderstellende taak
7. tot eind 2008 te weinig aandacht voor nieuwe instrumenten die ambities helpen te verwezelijken.

Harde conclusies, die de raad en het college zich ter harte moeten nemen.
Een voorwaarde van D66 om toe te treden tot het college op 24 april 2008 was dat er een nieuw realistisch overzicht gemaakt zou worden van de te bouwen woningen, ambities bijgesteld moesten worden.
Het college is in 2008 aan het werk gegaan en e.e.a. heeft geleid tot het bijstellen van het aantal te bouwen woningen. het aantrekken van de procesaanjager woningbouw produktie, het toevoegen van nieuwe instumenten.

Natuurlijk voelt D66 zich verantwoordelijk van wat er allemaal mis gegaan is in de periode 2002/2008, maar wij willen wel opmerken dat in die periode de heer Godijn (OPA) en de heer Hansen (VVD) die de portefeuille Wonen hadden, er erg weinig tot niets op het gebied van woningbouw gepresteerd is. Het rapport moet dus wel erg hard bij de VVD en OPA aankomen.
Na het toetreden van D66 tot het college is de woningbouw weer in een versnelling gekomen, met sjorren, duwen en trekken. Is het overleg met Ontwikkelend Alkmaar opgestart, een goede samenwerking tussen de diverse partijen, zoals makelaars,projektontwikkelaars, notarissen, banken en gemeente.
Deze maand zijn er weer 3 eerste palen de grond in gegaan, Paardemarkt, Overdie Hooftstraat en het Bolwerk.
Het Bolwerk, 30 jaar geleden waren er al plannen om dit gebied te veranderen, met inzet van diverse partijen is ook hier de bouw gestart. Mede dankzij de grote inzet van Goed Wonen.
En de participatie, dat moet en kan beter. Hier zet D66 zich al jaren voor in.
Ja, harde conclusies, maar het geeft ook een goed gevoel. Namelijk dat door toetreding van D66 tot het college er wel wat veranderd is!