Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 februari 2010

De Waarheid!

GOEDKOOP !!
Alkmaar; Het is verkiezingstijd en de politieke partijen doer er alles aan om voor het voetlicht te komen om daarmee stemmen te winnen. 

Zowel Trots op Nederland (TON, vertegenwoordigd door Suzanne den Dulk) als OPA (van Victor Kloos en Ben Bijl) hebben de oorlog verklaard aan het nieuwe culturele centrum Yxie en grijpen elke mogelijkheid aan om het vuur te openen. 
Eerst waren de bezuinigingen van twintig miljoen reden om uit te halen, en dit weekeinde vond OPA het weer tijd om de gunning ter discussie te stellen. 
Als straks de eerste paal de grond in gaat, zouden OPA en TON zich dan opnieuw melden, of zwijgen ze dan omdat er geen verkiezingswinst is te boeken? 

De acties van beide politieke partijen overschrijden in veel opzichten de grenzen van het fatsoen. Het is zelfs een directe aanval op de democratie. OPA en Den Dulk schijnen niet te beseffen dat een eenmaal genomen raadsbesluit niet meer teruggedraaid kan – en mag – worden. Op het moment dat een plaatselijk bestuur daaraan begint, kan het volledige democratische bestel in de prullenmand. 

Als eerder genomen beslissingen onderdeel van en verkiezingsstrategie worden, is het einde volledig zoek. Dan kunnen alle besluiten die de laatste vier jaar zijn genomen wel er discussie worden gesteld en opnieuw worden gewogen. 

Goedkope verkiezingsretoriek is van alle tijden en hoort bij het spel. Het is aan de goed geïnformeerde burger om daar doorheen te prikken en zijn positie te bepalen. Als de oppositie echter zo hard schreeuwt dat de stem van het gezonde verstand wordt begraven onder de decibellen, is het voor de kiezer niet eenvoudig om zich te oriënteren. De voorstanders van Yxie komen immers nauwelijks aan bod en hun argumenten zijn minstens zo valide. Dat heeft de -democratisch gekozen- raad tenslotte doen besluiten het nieuwe culturele centrum te initiëren. 

Het gaat bij deze kwestie niet eens meer om voor- of tegenstanders. Over wel of geen Yxie. Het besluit is op democratische wijze tot stand gekomen en derhalve dienen de tegenstanders waardig hun nederlaag te accepteren. Dat doen ze niet, met als gevolg dat de politiek -die het toch al zo moeilijk heeft om geloofwaardig te blijven- voor de burger steeds minder serieus wordt genomen en de kloof met de overheid alleen maar groeit. 

In plaats van de economische voordelen te benadrukken zeuren de tegenstanders alleen maar over het uitgeven van geld. Dat het geld buiten de gemeentelijke begroting om gaat, daar zwijgt men gemakshalve maar over. 

De tegenstanders van Yxie scoren uit buitenspelpositie en dat is doorgaans ontzettend gemakkelijk. 

(bron: André Hoogeboom, NHD 23-02-2010)