Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2010

Jongeren / Studentenhuisvesting..

Alkmaar, 25 februari 2010

Aan het College van Alkmaar

Onderwerp: studentenhuisvesting, meer mogelijkheden dan alleen op Overstad.

Geacht College,

Binnenkort wordt door Ymere de
bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Alkmaar, om op de Vegro lokatie
(Overstad) een 15-tal jongeren- studentenwoningen te bouwen. D66 is hier een
groot voorstander van, een goed begin. Maar er is behoefte aan meer studentenwoningen
in Alkmaar.

Daarom is D66 op onderzoek
gegaan, zoeken naar meerdere mogelijkheden. Er is een mogelijkheid om 70
studentenwoningen te realiseren op een voormalig Rijn Cruise schip (1960). Het
schip meet 88,5 meter x 11,5 meter en heeft ruim 70 kamers. 

De student heeft een
eigen kamer met douche en toilet, wastafel en ingebouwde kledingkast. Daarnaast
kan de student gebruik maken van de overige faciliteiten van het schip, zoals
meerdere keukens en eetzalen, een studiezaal. Een deel van het bovendek kan als
fietsenstalling ingericht worden. De kamerprijs zal voor de student uitkomen op
300,= euro all-in. (de gemiddelde kamerprijs in Alkmaar is 378,= euro).

Met dit schrijven wil D66 deze
mogelijkheid voor studentenhuisvesting onder Uw aandacht brengen.  Wij vragen U om als College dit
voorstel te bespreken met In Holland, MCA en Woonwaard  en gezamenlijk deze mogelijkheid te
onderzoeken.  Uiteraard is D66
bereid om e.e.a. aan U mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Elly Konijn

Fractievoorzitter D66 Alkmaar