Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 februari 2010

Vier jaar coalitie in Alkmaar: missie succesvol uitgevoerd!

Vier jaar coalitie in Alkmaar: 

missie succesvol uitgevoerd!

Vier jaar geleden besloten CDA, GroenLinks, PvdA en VVD samen de
stad te gaan besturen. Omdat we het eens werden over een programma dat Alkmaar
sterker, groener, en socialer zou maken. Omdat we het eens waren over het feit
dat Alkmaar niet gebaat is bij politieke relletjes en gedoe, maar bij
stabiliteit en bestuurskracht. Tussentijds is de VVD er uit gestapt, en werd
D66 verwelkomd. Het is tijd om terug te kijken en adviezen mee te geven voor de
toekomst.

Het Collegeprogramma 2006 – 2010 droeg de titel ‘Samen werken aan vooruitgang’.
Een ambitieus programma, of het nu gaat om het terugdringen van de
werkloosheid, het vlottrekken van de woningbouwproductie of het op een eerlijke
manier invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vriend en vijand
zijn het erover eens dat het programma is uitgevoerd. De sleutel van dit succes
ligt bij een stabiel college. Voor de oppositie misschien een tikkie saai, maar
voor de stad uiterst effectief. Want laten we eens enkele resultaten langslopen:

De bedrijvigheid is terug in Alkmaar. Belangrijke projecten, zoals
de Vliegerstraat, Bolwerk, Schelphoek en Overstad, zijn vlotgetrokken. Terwijl
in heel Nederland het bouwen nagenoeg is stilgevallen zijn in Alkmaar de
hijskranen volop aan het werk. Op 1 januari 2010 waren er 500 woningen in
aanbouw, goed voor woningzoekenden, goed voor 1000 arbeidsjaren, goed voor
Alkmaarders die hierdoor hun brood kunnen verdienen. Ook andere projecten zijn
met volle kracht ter hand genomen, wijkknooppunt De Daalder, Yxie, de Vest, en
niet te vergeten de enorme krachtsinspanning in de wijk Overdie.

Alkmaar scoort. Alkmaar weet een hoog voorzieningenniveau, van
zorg, tot sport tot cultuur, te combineren met de laagste lokale belastingen
van Nederland. De FNV positioneert Alkmaar in de top drie als het gaat om
minimabeleid. Als het gaat om de duurzaamste gemeente van Nederland staat
Alkmaar op een gedeelde 1e plek en we werden op een haar na sportstad
van het jaar.

Alkmaar heeft een visie. Op de belangrijkste gemeentelijke
terreinen zijn samen met bewoners heldere toekomstvisies ontwikkeld en
vastgelegd. Of het nu gaat om sport, cultuur, klimaat, groen, parkeren of
bereikbaarheid. Een komend college hoeft geen tijd meer te verspillen plannenmakerij,
maar kan zo aan de slag.

Mooie resultaten, maar behaalde resultaten geven geen garanties
voor de toekomst. Na 3 maart breekt een nieuwe periode aan. Een voor de
gemeente cruciale periode. Veel maatschappelijke vraagstukken spelen zich af in
gemeenten. Gemeenten zijn voor veel burgers de overheid die het dichtst bij
mensen staat. Het is juist daarom dat de burger veel van de gemeente verwacht.
Er zal door de recessie ook Alkmaar scherp naar de financiën moeten worden
gekeken. Er zal slim geïnvesteerd moeten worden, maar we ontkomen ook niet aan
ombuigingen in een omvang die Alkmaar de laatste 30 jaar nog niet heeft
meegemaakt. De vraag wie deze lastige klus de komende jaren gaat klaren is niet
aan ons, maar aan de kiezer. 

Maar welk college er na 3 maart ook komt, wij zijn
er van overtuigd dat alleen een krachtig en stabiel college onze stad de
komende periode sterk, groen en sociaal kan houden. Wij kijken vol vertrouwen
naar de toekomst.

Fractievoorzitters:

Elly Konijn (D66)

Gert-Jan Leerink (PvdA)

Rosina Diktas (GroenLinks)

Jan Nagengast (CDA)