Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 juni 2017

Gemeenteraad 15 juni

Een raadsvergadering met veel hamerstukken en veel moties.

Een van de hamerstukken was de Voortgangsrapportage van de Jeugdhulp, uit de portefeuille van onze wethouder. D66 Alkmaar is blij dat na de decentralisatie de Jeugdhulp voorspoedig is opgepakt in Alkmaar en dat de voortgang hiervan veel vertrouwen wekt.

Het belangrijkste bespreekstuk betrof de jaarstukken van de GGD Noord Hollands Noorden. De GGD voert voor 17 gemeenten in Noord Holland Noord de gezondheidsdiensten uit. Alkmaar is van die gemeenten het grootst. 

De bespreking van de stukken van de GGD concentreerde zich op het negatieve financiële resultaat wat de GGD drie jaar op rij heeft laten zien. Dit jaar was dat te wijten aan een aanbesteding voor software die mislukt was.

D66 Alkmaar heeft wethouder van de Ven, die namens Alkmaar deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van de GGD, aangespoord om de GGD strenger aan te sturen. D66 Alkmaar verwacht dat de GGD en daarmee de deelnemende gemeenten weer in control komen.

Wij hebben wethouder gevraagd om raad na de zomer te informeren over de kengetallen en de nieuwe aanbesteding. Tevens adviseerde ons raadslid Rene de Boer om een second opinion te vragen over het nieuwe project en de offerte.

De motie en het amendement dat resp. door de Senioren Partij en de PvdA werden ingediend om strenger toezicht uit te voeren op aanbestedingen bij de GGD werden door alle partijen gesteund.

De overige beraadslaging betrof moties over verscheidene onderwerpen. Een motie van Leefbaar Alkmaar om de criteria van de geluidsmetingen van de Regionale Uitvoeringsdienst voor evenementen in het centrum aan te scherpen werd alleen door de OPA niet gesteund. D66 Alkmaar gelooft dat een bruisend centrum in balans moet zijn met een leefbare binnenstad.

Een motie die het college opriep om open te staan voor gesprekken met de gemeente Langedijk betreffende ambtelijke (en eventuele verregaande) samenwerking werd door D66 Alkmaar gesteund en aangenomen.

Tot slot diende de VVD een motie in om betaald parkeren aan de Zijperstraat in Overstad voorlopig uit stellen. D66 Alkmaar vertrouwt op de Overstadvisie en de daarin opgenomen herinrichting van de Zijperstraat die door de raad is aangenomen in 2014. Juist het invoeren van betaald parkeren is volgens D66 een goed idee gezien de ontwikkelingen aan die straat. Na de bioscoop, casino en recentelijk het poppodium, zal de straat zich verder ontplooien. Hier hoort betaald parkeren bij.