Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 augustus 2017

Vragen over gebruik Mosquito tegen Hangjongeren

De afgelopen periode hebben D66 Alkmaar klachten bereikt over het gebruik van zogenaamde
mosquitosystemen in de gemeente. Wij hebben ons als fractie in deze klachten verdiept en
geconstateerd dat er in Nederland al een jarenlange discussie en strijd wordt gevoerd over dergelijke
systemen in de openbare ruimte, maar nu ook steeds meer als gevolg van toenemend privégebruik.
In de openbare ruimte wordeb de systemen ingezet tegen hangjongeren.

Met privé gebruik is het doel meestal katten verjagen, maar (buur)kinderen, jongvolwassenen en ook andere dieren worden ook geraakt door het gepiep of gezoem van de systemen. Het kan zeer verstorend werken. Alkmaar
heeft geen beleid op opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Om toch meer zicht hierop te krijgen en om desgewenst nader beleid vast te stellen, hebben wij een
aantal vragen gesteld over ervaringen met dergelijke systemen in onze gemeente. D66 Alkmaar is
tegen het privégebruik van dit soort systemen en vindt dat in de openbare ruimte ook zeer
terughoudend met de inzet van dit soort systemen omgegaan moet worden.