Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 april 2018

Gemeenteraad 19 april

Op 19 april jl heeft de gemeenteraad, voor het eerst in de nieuwe samenstelling, vergaderd.
Niet alleen de Raad was nieuw, ook de indeling van de Raadzaal is veranderd van opstelling.

Onze wethouder Elly Konijn, die tijdelijk een dubbele pet op heeft; die van wethouder en raadslid, moest even wennen aan haar plek tussen de andere fractieleden en aan het feit dat ze mee mocht stemmen over de diverse onderwerpen.

Fractieassistenten zullen voortaan door de gemeenteraad benoemd worden.
Onze fractieassistenten Steven Smit en Hans Hoogschagen hadden de primeur! Zij hebben de gelofte afgelegd.

Verder is de nieuwe auditcommissie benoemd. Onze fractievoorzitter, Peter van Diepen, is benoemd tot lid van de auditcommissie.

Er werd er gestemd over het raadsvoorstel Oprichten coöperatie voor digitaal dossier voor GGD Hollands Noorden.
Wij hebben ingestemd met de oprichting, al hebben wij aangegeven actief geïnformeerd te willen worden over de voortgang.

En we hebben ingestemd met het Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Meerjaren Prognose
Grondexploitaties 2018, Raadsvoorstel geheimhouding Dwarsweg 2 te Graft en Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Overstad-woongebied.

Als u nieuwsgierig naar de inhoud van de raadsvoorstellen en/of de Raadsvergadering nog eens wilt bekijken, Klik hier