Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Uit de gemeenteraad 14 mei 2018

De raadvergadering van 14 mei was er één met een vrij korte agenda.
Een belangrijke beslissing die werd genomen is dat ‘onze’ David Schultz, raadslid, werd gekozen tot commissievoorzitter. Dit is een taak die hij op zich zal nemen tot er een nieuw college is en er definitieve commissievoorzitters worden gekozen.

Omdat de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang zijn worden er op dit moment verder geen ingrijpende beslissingen genomen en beperkte de agenda zich tot een paar hamerstukken en een motie.
De motie ging over een verbodsbepaling voor het oplaten van ballonnen in de gemeente Alkmaar. Men wilde dit verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.
In de eerste instantie een sympathiek idee. Ballonnen wil je immers niet in het milieu terecht laten komen met alle gevolgen, met name voor dieren, van dien.
Toch hebben we de motie niet gesteund omdat we van mening zijn dat ontmoedigen een betere aanpak zou zijn. Verbieden zal het probleem niet zal oplossen. Bovendien zou dit verbod zeer moeilijk te handhaven zijn.
Mensen kunnen hier zelf verantwoordelijkheid voor dragen. In de maatschappij is al bewustwording zichtbaar. De meeste scholen zien er al van af en ook bij evenementen wordt steeds vaker een andere keus gemaakt.
Onze mening bleek gedeeld te worden door een meerderheid van de Raad en dus werd de motie verworpen.

Als u nieuwsgierig bent naar de inhoud van de raadsstukken die besproken zijn en/of de Raadsvergadering nog eens wilt bekijken, klik dan hier.