Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juni 2018

Sophie in ’t Veld over Europa

De uitdagingen van vandaag op het wereldtoneel dwingen ons tot een nieuw gesprek over het Europa van morgen. De moed om Europa te blijven zien voor wat het is: de belangrijkste bron en waarborg van onze vrede, veiligheid en welvaart.

Daarom stond vrijdag 22 juni in de kleine zaal van Victorie Europa centraal. Op uitnodiging van het bestuur van D66 Alkmaar vertelde Sophie in ’t Veld haar visie over Europa. Na een korte inleiding kwam er een boeiende discussie op gang. Komen onze waarden in Europa wel zo overeen? Is het grote voordeel van Europa juist economisch gericht? Hoe maken we de besluitvorming in Europa democratischer? Hoe gaan we om met de migratie problematiek?

Algemeen kwam naar voren dat Europa al veel meer gebaseerd is op waarden en normen. Dat naast economische onderwerpen juist veel discussie in het Europees parlement is over normen en waarden. Zaken als racisme op het internet, vrijheid van meningsuiting . Hoe gaan we om met vluchtelingenkinderen in detentie. En voor stamcelonderzoek, moet daar wel of juist geen EU subsidie voor.

Na een goede avond vol meningen en ideeën was er toch wel een algemeen beeld. Europa is al veel meer onderdeel van onze identiteit dan we denken. En we staan voor een Europa die staat voor pluralisme, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wat dat is wie we zijn.

Er zij nog vele problemen te benoemen en aan te pakken, maar Sophie in ’t Veld is positief over de toekomst van Europa. Als we ons allen er voor blijven inzetten, waarom zouden we dan niet positief zijn? Tenslotte heeft de samenwerking binnen Europa ons al veel gebracht!