Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Uit de Raad 2 juli 2018

Uit de Raad 2 juli 2018

Op 2 juli begon de raadsvergadering met het behandelen van 4 moties uit de vorige vergadering. Tijdens de vergadering van 28 juni was de raad daar niet aan toegekomen. Daarna ging de raad door met het debat over de jaarstukken 2017.

Moties
Het gaat om de volgende moties:
– Heroriëntatie koopavond
– Gemeentelijk informatiepunt Asbest,
– Een nieuwe bus voor de Hoef
– Mogelijk uitzetten van Afghaanse vluchtelingen.

De eerste drie moties zijn zonder veel discussie aangenomen waarbij ook D66 steeds voor stemde. De laatste motie die handelde over Afghaanse vluchtelingen is verworpen. Ook D66 was tegen deze motie. De motie handelde over een nieuw ambtsbericht over de veiligheid in Afghanistan. Een ambtsbericht die mede op aandringen van D66 in de Tweede Kamer door de minister is opgesteld. Momenteel worden bepaalde gebieden in Afghanistan als voldoende veilig beschouw om uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers op individuele basis terug te sturen. Op basis van het nieuwe ambtsbericht gaat de staatssecretaris nu opnieuw kijken naar zijn landenbeleid. Het gaat hier dus om landelijk beleid. D66 lijkt het goed om dat eerst af te wachten.
Ons raadslid Steven Smit verwoorde het als volgt. “Elke partij en elk individu kan leden van de tweede kamer aanspreken over landelijk beleid. Wij vragen ons af of het in dit geval gebeuren moet door het college. D66 denkt dat dat niet de juist weg is.”
Omdat het hier gaat om nog te bepalen landelijk beleid en daarbij de motie alleen spreekt over Afghaanse vluchtelingen heeft D66 tegen gestemd.

“Er is een hoop ellende in deze wereld. Er zijn vele landen in oorlog en er zijn veel mensen die een rede hebben om te vluchten naar een ander land. En dat doet ons altijd pijn , dat doet pijn in ons hart”. Daarom heeft D66 duidelijk aangegeven dat als bij een individueel geval binnen de grenzen van onze gemeente de mogelijke uitzetting van een asielzoeker als uiterst onverantwoord wordt beschouwd, D66 daar met de raad en het college over in debat zal gaan. Of dat nu een Afghaanse asielzoeker of een asielzoeker uit een ander land betreft. “Onrechtvaardige situaties moeten we altijd proberen recht te zetten voor al onze inwoners in Alkmaar”.

Jaarstukken 2017
De vergadering werd op 2 juli vervolgt met een debat over de jaarstukken 2017.
Onze fractievoorzitter (Peter van Diepen) kon tevreden zijn. Voor D66 is 2017, wat het resultaat betreft, gewoon goed geweest (9,2 miljoen positief). Onder druk van de raad, waaronder D66, zijn in 2015 maatregelen ingevoerd om de toen mindere resultaten en onvoldoende controle te verbeteren. Met dit als resultaat; groende cijfers, goede interne en externe controle, een tevreden accountant en een tevreden raad.
We moeten wel blijven opletten. Er zijn meerdere dossiers die ons daartoe dwingen bijvoorbeeld interbestuurlijk programma en de klimaat agenda. Daarbij was Peter van Diepen tevreden over de toezegging van de wethouder om de gegevens op “waar staat je gemeente.nl” up-to-date te houden. D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente steeds beter op de hoogte kunnen zijn van hoe Alkmaar op diverse punten presteert.

Wilt u de hele raadsvergadering nog eens nakijken, klik dan hier voor de moties en klik hier voor de jaarstukken 2017