Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Uit de Raad 5 november 2018

Het is de coalitie gelukt een begroting op te stellen die unaniem is aangenomen in de Raad. Een unicum. Het geeft aan dat de coalitiepartijen verschillen weten te overbruggen en samenwerking de beste weg is voor vooruitgang.

Op 5 november is in de Raad de begroting 2019 behandeld. Altijd een enerverende vergadering waar alle partijen hun eigen visie over de toekomst van Alkmaar naar voren brengen. De algemene conclusie is toch dat er een goede begroting voorligt. Een gezonde begroting zoals onze fractievoorzitter Peter van Diepen stelde. Een begroting met realistische plannen over bouwen, duurzaamheid, cultuur en over onderwijshuisvesting en aardgasvrije woningen. Maar zeker ook een begroting met aandacht voor een sociale samenleving . Met aandacht is voor diversiteit en participatie. Waar inwoners die hulp behoeven die ook kunnen krijgen.

D66 kan met recht tevreden zijn. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma krijgen nu al aandacht. Bouwen met met voldoende  sociale (huur)woningen en van het gas los. Veilige fietswegen rond scholen. Verbreden van het cultureel aanbod onder andere door structurele subsidie aan de Karavaan. Sportmogelijkheden die voor iedereen, dus ook voor ouderen, in openbare ruimte goed beschikbaar is. Waarbij de denksport niet vergeten wordt door het aanbieden van een schaakspel nabij de grote kerk. En zeker ook veel aandacht voor goede, gezonde onderwijshuisvesting.

Natuurlijk heeft ook D66 nog vragen over onderwerpen die nog meer aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Meer aandacht voor de vraag hoe accepteren wij nieuwe Nederlanders en elkaar als inwoner in een diverse gemeente. Wilt u de hele bijdrage van onze fractievoorzitter lezen klik dan hier.

Tot slot zijn wij trots dat onze motie “100 jaar kiesrecht” unaniem is aangenomen. Hiermee wordt er in Alkmaar actief en structureel aandacht geschonken aan het groot democratisch goed; het algemeen kiesrecht.

Wilt u de hele vergadering terugzien klik dan hier.