Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Uit de Raad 22 november 2018

Uit de Raad 22 november 2018

De Victoriebrug. Hij klemt af en toe. Maar volgens D66 is er wel wat meer aan de hand. De oevers moeten versterkt worden, nieuwe leidingen moeten worden aangelegd en de voormalige besluitvorming staat ter discussie. Kortom, er is veel te doen rond dit dossier.
In de 3de begrotingswijziging is 150.000 opgenomen voor onder andere onderzoek betreffende de Victoriebrug. Steven Smit heeft naar aanleiding hiervan aan de Wethouder bereikbaarheid , Marcel van Zon, gevraagd of er meer dan alleen technische onderzoeken komen. Of er ook een onderzoek komt naar het besluitvormingsproces bij de bouw van deze brug.

De Wethouder heeft dat nu toegezegd aan de gemeenteraad. Volgens wethouder Van Zon gaat dat onderzoek uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij. Volgens hem moet er nu ’een feitenrelaas’ komen. ,,Het moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd.” D66 zal het onderzoek kritisch blijven volgen.

Dan zijn er verschillende motie behandeld.
Motie digitale munt
Om de lokale economie te steunen heeft de PvdA een motie ingediend om op zoek te gaan naar enkele kleine projecten die bij wijze van proef in Vix – de digitale munt die in de regio Alkmaar al enkele jaren circuleert –uitbetaald zouden kunnen worden door de gemeente. De motie is gesteund door D66 en aangenomen.

Motie papieren afvalkalender
Leefbaar Alkmaar wil dat de papieren afvalkalender ook in 2019 huis aan huis wordt verspreid. D66 is van mening dat de digitalisering van gemeente-informatie steeds verder doorgezet moet worden. Natuurlijk moet er een vangnet zijn voor hen waarvoor digitale informatievoorziening een probleem oplevert. Daarom was geregeld dat elke inwoner indien wenselijk alsnog een papieren kalender kan aanvragen. Eenvoudig door 1 belletje naar de gemeente. D66 heeft dan ook tegen de motie gestemd. De motie is aangenomen.

Motie water en stroom voor Zomer in de Mare
Het evenement “Zomer in de Mare” wordt gehouden aan het Thijssenpad. OPA heeft een motie ingediend met als doel om voor het nieuwe evenementenseizoen het terrein te voorzien van water en stroom. Deze uitvoerende zaken zijn eenvoudig te regelen door de organisatie zelf door een verzoek te doen bij de wethouder. Daarbij had de wethouder, Elly Konijn, al in een memo aangegeven dat als de vraag van de organisatie er is deze uitgevoerd zou worden. D66 heeft samen met meerdere partijen aangegeven dat een motie over zulke uitvoerende zaken geen passend middel is in de raad. De motie is dan ook verworpen. Indien de organisatie een verzoek doet, zal de uitvoering gewoon doorgang vinden.

De motie van de VVD om voor bepaalde winkels in de binnenstad uitgebreide parkeerontheffing te verlenen is na overleg tussen partijen en een toezegging van de wethouder teruggenomen. Door partijen zal de komende maanden een en ander worden heroverwogen.

U kunt de hele vergadering hier terugzien.