Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 februari 2019

Uit de Raad 14 februari

Het glas is half vol

Tijdens de raadvergadering van 14 februari zijn een drietal agendapunten besproken. Serieuze agendapunten waar veel geld mee gemoeid is en  die zo nu en dan felle debatten opleverde.  Allereerst kwam de Victoriebrug aan de orde. Vervolgens het masterplan voetbal om te eindigen met het EK wielrennen.

De Victoriebrug
De brug staat nu al tijden open en voor de reparatie vraagt het college om € 840.000. De meeste partijen zien het als onvermijdelijk dat er ingestemd moet worden met de kredietaanvraag van € 840.000 om de brug te herstellen. Alleen D66  stelde dat er altijd een keuze is. Ons raadslid Steven Smit hield de raad voor dat er altijd alternatieven zijn. De brug kan verplaatst worden, we breken de brug gewoon af of we doen niets en wachten op een tunnel. Elke keuze heeft wel zijn gevolgen. D66 heeft afwegingen gemaakt en kiest ergens voor. Wij willen de brug terug. Dat die keuze financiële gevolgen heeft accepteren we daarmee. Waarbij we de wethouder wel hebben gevraagd om de benodigde risico beheersmaatregelen te nemen. Alkmaarders moeten tenslotte weer het gevoel hebben dat de gemeente dit proces weer onder controle krijgt. Het voorstel is aangenomen.
In maart verwachten we het resultaat van het onderzoek naar hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Dan komt  dit dossier zeker weer terug in de raad.

Masterplan voetbal
Het afgelopen jaar is er intensief met de voetbalverenigingen gesproken om de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten inzichtelijk te maken. Het gaat om levensvatbaarheid van de verenigingen in de komende jaren. Daarvoor wordt samenwerking  en clustering tussen verengingen gestimuleerd en gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk toegewerkt naar vier multifunctionele sportaccommodaties. En belangrijk voor D66 is dat uiteindelijk de verenigingen beslissen. Waarbij D66 wil benadrukken dat het DNA van de verschillende verenigingen in wijk en dorp meegenomen moet worden in het hele proces. D66 is tevreden over de richting van het masterplan. Steven Smit vroeg wel of de plannen nu in tempo geconcretiseerd kunnen worden. Immers, de voetbalverenigingen erkennen dat ontwikkeling noodzakelijk is en vragen om tempo bij de uitvoering van de plannen.
Het masterplan is aangenomen.

EK wielrennen
De Europese Wielerbond heeft Alkmaar uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het organiseren van het EK in augustus 2019. Het college staat hier positief tegenover en vraagt de raad om toestemming. Het is de bedoeling om dit grote sportevenement te koppelen aan de start van een actieprogramma onder de naam “Alkmaar fietst”. Met dit programma wil de gemeente het fietsen promoten en Alkmaar nog fietsvriendelijke te maken.
Er zijn natuurlijk kosten, voordelen en risico’s verbonden aan de organisatie van het EK. Alkmaar wil voor de organisatie van het EK € 950.000 vrijmaken. De verwachting is dat de meerwaarde door de exposure van dit evenement groot zal zijn. Een positieve impuls aan de Alkmaarse economie, Alkmaar wordt op de internationale kaart gezet en het is een katalysator voor de wiellersport en Alkmaar als fietsstad.
Het agendapunt levert een levendige en soms fel debat op. Tegenstanders zien voornamelijk de risico’s, voorstander juist de kansen en mogelijkheden. Onze fractievoorzitter Peter van Diepen heeft het over een professioneel sportevenement met een grote positieve spin-off naar onze gemeente. Het betekent veel voor de stad.  Er zijn risico’s, dat is inherent bij dit soort grote sportevenementen. Echter, D66 heeft vertrouwen in de opgestelde dekking en de bijdragen van anderen. Daarnaast benadrukt Peter van Diepen dat  D66 als fietspartij positief is over de koppeling van dit evenement met het “Alkmaar fietst” plan. Het zorgt zo voor  extra aandacht aan het veilig en gezond fietsen in onze gemeente.  Veel partijen zagen het glas half leeg. D66 en de andere  collegepartijen zagen het glas duidelijk half vol, waarmee het voorstel is aangenomen.

Wilt u de vergadering terug zien, klik dan hier.