Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 mei 2019

Uit de raad 23 mei “de kadernota”

Het belangrijkste onderwerp in de raad van 23 mei was de kadernota 2020 -2023. In de kadernota staan de ambities van het college voor de komende jaren. Speerpunt van deze Kadernota “stedelijke ontwikkeling”. Onze fractievoorzitter, Peter van Diepen, heeft in de raad nog wat speerpunten van D66 naar voren gebracht.

De kernvraag voor ons was een mening te geven over de inhoud van de gemeenteplannen voor 2020 en de jaren daarna. Is het de goede richting, of moet het anders. D66 heeft dit bekeken in het licht van stedelijke ontwikkeling. Voorlopig kan als het om de Euro’s gaat worden vastgesteld dat voor 2020 de begroting rond kan komen, maar dat de jaren daarna moet worden opgelet.
De rekensom in euro’s eindigt voor 2020 op 100.000 negatief. Op een begroting van 400 miljoen is dat niet eens een tiende van een procent. D66 ziet dat dan ook als een voorzichtige waarschuwing in de zin van: “Let op, er moet misschien nog aan knoppen worden gedraaid”. D66 heeft bij de Alkmaarse woon-zorgopgave tevergeefs gezocht naar vermelding van de toepassing van het in Finland zo succesvolle Housing First initiatief. Een dakloze krijgt eerst een dak boven het hoofd en wordt dan intensief begeleidt naar werk en verdere integratie. De wethouder heeft naar aanleiding van onze vragen nog eens onderstreept dat Alkmaar dit principe blijft toepassen. Diversiteit komt er volgens D66 in de nota enigszins bekaaid vanaf. Toegezegd is echter dat ook arbeidsmarkt, onderwijs, de buurt en sport in 2019 en 2020 hun aandacht krijgen.

Parkeren: Voor D66 doemt, met de toekomstplannen bij de kanaaloever, het beeld op: al het parkeren in verstedelijkt Alkmaar veel meer buiten de binnenstad of onder de grond. Dit verdient voor D66 een plekje in deze nota. Over het onderwerp boten: D66 ziet een ontwikkeling dat Alkmaar op termijn voor recreatie, alleen nog elektrisch bevaren wordt. Het is een maatschappelijk ontwikkeling. Net als duurzaamheid. Energie neutrale woningen heeft Alkmaar nodig: nul op de meter.

De kadernota is unaniem aangenomen.

Om de kadernota te lezen klik hier