Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juli 2019

100 kaar kiesrecht

Politiechef Noord-Holland Anja Schouten en onze wethouder Elly Konijn hebben de kaasmarkt op 23 juli geopend in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Naast de andere activiteiten om aandacht te geven aan het algemeen kiesrecht een mooie invulling van onze motie “100 jaar kiesrecht”.

Zodra je achttien bent, mag je in Nederland meebeslissen. Tegenwoordig is dat vanzelfsprekend, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat iedereen stemrecht kreeg. Discussie, debat, demonstraties: jarenlang was Nederland het oneens over wie mocht stemmen. In kleine stappen werd het kiesrecht uitgebreid. In 1919 besliste de Tweede Kamer dat alle Nederlandse mannen en vrouwen vanaf 25 jaar voortaan mochten stemmen.

Met de totstandkoming van het kiesrecht voor vrouwen in 1919 is de democratie pas echt volwaardig geworden. Reden om in 2019 – 100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht – aandacht te geven aan het algemeen kiesrecht. Daarom heeft D66 Alkmaar in november 2018 een motie hierover ingediend die unaniem in de raad is aangenomen.

In mei 2019, vóór de Europese verkiezingen, is in dit kader een lezing gegeven met als thema 100 jaar kiesrecht, met in het bijzonder de positie van de vrouw en Alkmaar. Een feestelijke onthulling van een herinneringsteken in het stadhuis komt er in september. Voorafgaand aan deze onthulling geeft Marjan Schwegman een lezing over het algemeen kiesrecht.