Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 oktober 2019

Standpunt D66 Alkmaar fusie gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

Fusie Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen fuseren. Een zaak die Alkmaar niet direct aangaat. Natuurlijk hoort ook Alkmaar de geluiden dat in twee van de zes kernen van Langedijk, te weten Sint Pancras en Koedijk er een meerderheid is die zich wil aansluiten bij Alkmaar.

Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk, hebben zich in die zin laten horen. In Koedijk heeft een enquĂȘte uitgewezen dat een groot deel van de bevolking voor aansluiting met Alkmaar is. Dat geldt ook voor Sint Pancras waar een petitie om aan Alkmaar toegevoegd te worden door velen is getekend. Er zijn duidelijke meerderheden daarvoor van de inwoners van betrokken kernen. Daarbij dienen we wel goed te beseffen dat niet alle inwoners van de gemeente Langedijk betrokken zijn. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat er een meerderheid van Langedijk voor aansluiting bij Alkmaar is.

Tot nog toe heeft D66-Alkmaar zich bewust buiten de discussie gehouden die in Langedijk heeft gewoed. Het ging ons immers niet aan. Eerder heeft D66-Alkmaar moties in onze gemeente gesteund en mede ingediend die erop neerkwamen dat als er kernen waren die in grote meerderheid zich willen aansluiten bij Alkmaar, zij welkom zijn. De gemeente Alkmaar stelt zich in deze open op.

Langedijk moest een beslissing nemen en dat is op 8 oktober jongstleden gebeurt. De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben ingestemd met het herindelingsontwerp voor fusie van hun gemeenten. In dit ontwerp worden alle kernen van Langedijk in de fusie naar een nieuwe gemeente meegenomen. Dit besluit is volgens D66 Alkmaar geheel volgens de democratische spelregels genomen. Immers onze democratie is gebaseerd op vertegenwoordiging. De raad, in deze die van Langedijk en Heerhugowaard, is het orgaan dat besluiten neemt. Het weegt daarbij verschillende belangen af van specifieke doelgroepen en het grotere algemeen belang. Hoe die afweging gemaakt wordt is aan hen en niet aan andere gemeenten.

Gezien de resultaten uit de hiervoor genoemde acties uitgevoerd door de inwoners van de kernen Sint Pancras en Koedijk kan het besluit wel als opmerkelijk beschouwd worden.

Nu kan de gemeente Alkmaar als buitenstaander zich niet bemoeien met interne zaken van een andere gemeente. Dat druist in tegen de regels van behoorlijk bestuur.
Wel is het zo dat draagvlak voor een fusie, een belangrijk criterium is bij de Provincie, in de Tweede Kamer of bij de minister van Binnenlandse zaken om gehonoreerd te worden. Er zal op dat niveau dan ook overwogen moeten worden of bij het besluit van de gemeenteraad van Langedijk alle belangen voldoende zijn afgewogen.

Het voorstel voor de fusie zal nu door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. Tijdens dat proces kunnen omliggende gemeente hun zienswijze aangeven over de fusie. Wat D66 Alkmaar betreft kan de gemeente Alkmaar in die zienswijze aangegeven dat de wens van twee van de zes kernen in Langedijk om te fuseren met Alkmaar ondanks een groot draagvlak in die kernen, niet door hun gemeenteraad is gehonoreerd.

D66-Alkmaar gunt Langedijk en Heerhugowaard hun fusie. Dat moet duidelijk zijn, maar wij vinden, gezien de duidelijke signalen uit Sint Pancras en Koedijk, het belangrijk dat de afweging ook nog eens op een ander niveau gemaakt wordt.

Namens de fractie van D66-Alkmaar, Peter van Diepen, de fractievoorzitter