Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 januari 2020

Uit de fractie

Susanne. Hoort een discussie over kunst gevoerd te worden in een politiek orgaan

In de commissie vergadering van 7 januari stond Susanne op de agenda. Het voorstel is tijdens de vergadering van de agenda afgehaald. D66 kon daar mee instemmen.

Onderstaand kunt het standpunt hierover van D66 lezen.

Het college vroeg; hoe wij aankijken tegen het actief meer onder de aandacht brengen van de Achterdam door het plaatsen van een beeld van een prostituee op de locatie aan de Dijk.

Het college vraagt dan indirect twee zaken.
1. Wat is onze visie over het actief meer onder de aandacht brengen van de Achterdam. en
2. Is het beeld van een prostituee, in de aanvraag hier genoemd Suzanne, op de Dijk de juiste plaats om het doel te bereiken.

Door de vraag in 1 zin te stellen ontkom je er niet aan een koppeling te maken tussen het specifieke beeld, het doel en de plaats. En zo wordt een specifiek kunstobject gekoppeld aan een visie over de marketing van Alkmaar en de invulling van openbare ruimte. Dan kom je op glad ijs.

De eerste vraag hoort thuis bij de portefeuilles marketing en toerisme. Het is niet passend om dat nu te koppelen aan een aanvraag rond één kunstobject. Deze vraag zal gesteld moeten worden samen met de algemene kader stellende vraag hoe we Alkmaar willen positioneren. Het is niet wenselijk dat er bij elke incidentele aanvraag mogelijk de vraag komt om de kaders bij te stellen.

Dan de tweede vraag. Is dit de juiste plek voor het specifieke beeld om het doel te bereiken.

Het betreft hier een incidentele aanvraag voor het plaatsen van een beeld in de openbare ruimte. En dat is wat D66 betreft een uitvoeringszaak. Moeten wij in de commissie bij een incidenteel geval over plaatsing van openbare kunst een politieke afweging maken? Nee, het is een afweging die door de uitvoerende instantie gemaakt moet worden op basis van bestaande kaders, beleidsregels en informatie uit de maatschappij.

Naar aanleiding van de Susanne casus meent D66 dat het college kennelijk behoefte heeft aan specifiek beleid voor initiatieven zoals hier genoemd. Wij wachten dan een voorstel af. De raad kan dan aangeven of een beleid wenselijk is en zo ja algemene toetsingskaders meegeven over bijvoorbeeld wie draagt zorg voor het onderhoud. Kaders die de uitvoering richting geven bij het toekennen voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Dat is de rol van de raad.

Wat betreft de voorliggende incidentele aanvraag. D66 is stellig van mening dat de verantwoordelijkheid op het bord van de wethouder ligt. Elk besluit kent voor en tegenstanders. Zorgt ook dat weer voor discussie, vragen en krantenartikelen. Een discussie over tuttigheid, over de wenselijkheid om prostitutie te positioneren als toeristische attractie van een stad, over tolerantie.

Die maatschappelijke discussie, die heeft Susanne, samen met haar schepper, dan in elk geval toch maar mooi bereikt. En dat alleen is volgens D66 al de meerwaarde van het project Susanne.