Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

Fysieke Raad slecht signaal

Volgens planning zullen vanaf mei 2020 in Alkmaar weer fysieke raads- en commissievergaderingenplaats vinden. Ondanks het technische succes van de digitale raadsvergadering in april, heeft eerder de meerderheid van de Alkmaarse fractievoorzitters dit verzocht aan de burgemeester. De vergaderingen zullen in de Meent worden georganiseerd.

D66 heeft in het Alkmaarse overleg van burgemeester en fractievoorzitters aangegeven het niet verstandig te vinden nu al fysiek te vergaderen gezien de landelijke richtlijn “blijf thuis” en “ga alleen op pad indien noodzakelijk”.
Een fysieke vergadering van de Alkmaarse gemeenteraad is bijvoorbeeld een samenkomst van minimaal 50 personen en onzes inziens een slecht voorbeeld voor inwoners die wordt gevraagd coronaregels na te leven en dit vol te houden.
Ons bereiken geluiden dat dit zelfs als een belediging wordt opgevat door Alkmaarse zorgmedewerkers en -instellingen. Alkmaar heeft inmiddels een technisch succesvolle digitale raadsvergadering gehad en het zou mogelijk zijn dit voort te zetten totdat het weer logisch past bij het landelijk geadviseerde beleid.

D66 heeft nu vragen gesteld aan het college. Waarom wijkt Alkmaar af van de de landelijk gegeven adviezen van RIVM, VNG. Daarnaast heeft elke Alkmaarder wel recht om te weten wat dit extra kost, juist nu de gemeente ook de budgetten zal moeten bijstellen.

Het besluit is genomen. Wij leggen ons erbij neer en we zullen ook bij die raadsvergaderingen in De Meent aanwezig zijn. Maar we vinden wel dat de burgers recht hebben om te weten welke extra veiligheidsmaatregelen er zijn getroffen en welke extra kosten hiermee gemoeid zijn.

Lees hier de ingediende Art. 42 vragen

Lees hier het artikel in het NHD