Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Uit de Raad juni 2020

Uit de Raad juni 2020

De laatste vergadering voor het reces hebben we weten uit te smeren over twee avonden. Er waren dan ook veel onderwerpen te bespreken. Opvallend waren de vele ingediende moties.

In dit verslag iets over de kaderbrief en aandacht voor de moties die soms veel emoties los maakten.

Kaderbrief gemeente
De kaderbrief is, zoals onze fractievoorzitter, Peter van Diepen, stelde, “Vooruitkijken zodat, zoals D66 dit stelt, het huishoudboekje van de gemeente blijft kloppen. “
Het gaat hier om de randvoorwaarden voor het opstellen van de begrotingen 2021 dit najaar. Lastig, immers door de coronacrisis is veel onzeker geworden. Inkomsten van de gemeente zijn aanzienlijk verlaagd (denk bijvoorbeeld aan parkeergelden) en kosten van de gemeente zijn fors toegenomen. Waar Den Haag met geld de gemeenten gaat bijspringen is nog steeds hoogst onzeker.
D66 vindt dat waar investeringen moeten plaatsvinden om de crisis te beteugelen en de lokale economie weer verder op gang te krijgen, stevig naar duurzaamheid gekeken moet worden. Het moet niet repareren van de economie worden, om daarna weer de discussie met elkaar te voeren hoe zaken anders moeten. Doorpakken, ook op duurzaamheid, moet het nu zijn.

De moties
Een aantal moties hadden betrekking op het onderwerp diversiteit en menselijkheid.
D66 heeft bij al deze moties bijgedragen en ingestemd. D66 staat op het standpunt dat wat wenselijk is, maar soms onhaalbaar lijkt, vraagt om onze constante aandacht.
Daarom wordt het tijd dat we niet tegen elkaar praten, maar dat we met elkaar praten. Dat we luisteren, zien en willen begrijpen. Wij hebben het al eerder naar voren gebracht; D66 ziet ook de inzet van openbare kunst als een goede manier om de bewustwording te voeden, of het nu middels muurschildering, beeldende kunst, openbare tentoonstellingen of met posters in een billboard wordt uitgevoerd, ook dat stimuleert de discussie rond diversiteit. Wij zien de meerwaarde van het andere in de ander. Om samen te leven, om met elkaar te werken aan de toekomst. Wij zetten ons daar ook als raadslid graag voor in.

Er was een motie om stadsgesprekken rond discriminatie te organiseren, Een motie die uitspreekt dat Alkmaar openstaat om alleenstaande kinderen uit de vluchtelingen kampen in Griekenland op te vangen in Alkmaar . Een motie die vraagt om een week tegen mensenhandel te organiseren om zo de aandacht en bewustwording van mensenhandel te vergroten. Deze moties zijn allen, met steun van D66, aangenomen. Alleen OPA, het CDA en BAS waren tegen. De VVD stemde alleen in met de motie over mensenhandel.

De motie die vraagt om meer diversiteit in straatnamen met een evenwicht tussen mannen en vrouwen is ondanks onze inzet niet aangenomen. D66 steunde ook de motie die vraagt om aandacht voor rust voor omwonenden van Schiphol door het verminderen van nachtvluchten. De motie is echter niet aangenomen.

Wilt u alle agendapunten en alle moties en amendementen van deze vergadering lezen of terug zien klik dan hier.