Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2020

vragen aan het college

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 RvO
Aan het college van burgemeester en wethouders te Alkmaar

Alkmaar, 31 augustus 2020

Betreft: Artikel 42 vragen over Alkmaarse gedupeerden Toeslagenaffaire Kinderopvang

Geacht college,

De toeslagenaffaire van de Belastingdienst heeft enorme gevolgen voor vele ouders. Het Rijk moet de affaire oplossen en de gedupeerden compenseren. Daar wordt hard aan gewerkt. Recentelijk is duidelijk geworden dat dit nog enige tijd gaat duren.

De gedupeerde ouders wachten echter al veel te lang op schadevergoeding en eerherstel. De afgelopen jaren hebben de gedupeerden grote gevolgen ondervonden van o.a. oplopende schulden, het niet meer kunnen betalen van vaste lasten, te boek staan als fraudeur tot psychische-, relationele- en lichamelijke problemen en verlies van betaald werk.
De gemeente Alkmaar kan gedupeerde inwoners snel helpen vanuit haar eigen rol.
Daarom stel ik de volgende politieke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Constaterende dat
• Honderden, mogelijk duizenden ouders in financiële problemen raakten, omdat de Belastingdienst hen, in de meeste gevallen ten onrechte, beschuldigde van fraude met toeslagen voor de kinderopvang.
• Zij ook de toeslagen niet kregen waarop ze wel recht hadden.
• Hiertoe ongetwijfeld ook vele Alkmaarse ouders behoren.
• De Belastingdienst lang niet alle problemen snel en dit jaar kan oplossen.
• Het doel van het beleidskader schuldhulpverlening 2018-2022 is: ‘Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners vrij blijven van schulden’.

Overwegende dat
• Ook in Alkmaar er waarschijnlijk ouders wonen die de dupe zijn van de toeslagenaffaire.
• Het belangrijk is dat wordt voorkomen dat inwoners geconfronteerd worden met extra oplopende schulden en te zorgen dat dat zij mee kunnen blijven doen in onze samenleving.
• Veel van die ouders waarschijnlijk de weg niet weten naar de gemeentelijke hulpverlening.
• De kans groot is dat gedupeerde ouders stapelende (geld)problemen krijgen.
• Het college hierin faciliterend kan optreden door mensen actief op te sporen.
• De gemeente zou kunnen verwijzen naar het Noodfonds (zoals beschreven in het beleidskader schuldhulpverlening 2018-2022), zodat de hulpvraag met betrekking tot de schulden die zijn ontstaan door de fouten van de belastingdienst volgens de geldende regels in behandeling wordt genomen.

D66 heeft nu de volgende art. 42 vragen.
• Weet het college hoeveel inwoners van Alkmaar getroffen zijn door de toeslagenaffaire? Kan het college ook te weten komen wie het betreft?
• Wat doet het college om deze Alkmaarse slachtoffers van de valse beschuldigingen te vinden en te helpen vóórdat zij in de financiële problemen komen?
• Zouden de gedupeerden van de toeslagenaffaire opgeroepen kunnen worden zich te melden via eigen kanalen van de gemeente, sociale media en andere communicatiekanalen? Zo nee, waarom niet?
• Is het college bereid om één gemeentelijk meldpunt, b.v. bij HALte Werk te organiseren waar de gedupeerden snel hulp kunnen krijgen om hun financiële situatie te verbeteren, zodat zij weer grip krijgen op hun leven en lichtpuntjes zien in de nabije toekomst?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Simone Meijnen,
Raadslid D66-Alkmaar