Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

1000 woningen in Overstad

Goed nieuws er is € 6 miljoen voor bouwen in Overstad beschikbaar gesteld.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Overstad is één van de projecten en de gemeente Alkmaar ontvangt 6 miljoen euro voor het realiseren van ruim 1.000 woningen.

De toegekende € 6,0 miljoen uit de woningbouwimpuls moet worden ingezet als bijdrage voor toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn voor de woningbouw in het gebied. Zoals het (versneld) realiseren van een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied, het faciliteren van de bouw van bijna 350 woningen op eigen (gemeentelijk) terrein en het bevorderen van wandelen en fietsen door onder andere de bouw van twee langzaam verkeer bruggen. De ongeveer 650 andere woningen worden op particuliere grond gebouwd.