Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2020

Uit de Raad september

Lokaal ondernemerschap bij duurzame energie

Op 22 september is de Regionale Energie Strategie (kortweg de RES) behandeld in de raad. De RES geeft inzicht in mogelijke locaties voor de opwek van duurzame energie uit zon en wind. D66 steunt de visie om energie op te wekken door zonnepanelen op grote daken (bedrijventerreinen, grootschalige detailhandel e.d.), op parkeerplaatsen en op geluidswering en langs wegen, kanalen en spoorlijn. De Boekelermeer als bedrijventerrein is ook geschikt voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met landschappelijke- en natuurwaarden in de regio.

Daarbij vinden we dat bij alle plannen om windmolens en zonnepanelen te plaatsen, de inwoners van Alkmaar daar mede van moeten kunnen profiteren. Dat niet alleen de grote energiebedrijven de kans krijgen, maar dat inwoners mede eigenaar kunnen zijn van de ontwikkeling. Door lokaal eigenaarschap te stimuleren en te faciliteren kunnen ge√Įnteresseerde burgers, ondernemers of energieco√∂peraties investeren in duurzame energieopwekking in de regio. Dan kunnen de baten van duurzame energieopwekking naar lokale burgers of ondernemers gaan en dus in de regio blijven. Zo wordt lokaal eigenaarschap een mogelijk verdienmodel voor onze burgers en ondernemers. En gaan de mogelijke verdiensten niet alleen naar grote energiepartijen. Hiervoor heeft D66 dan ook mede een motie ingediend. De motie kan je hier terugvinden.

En dan hebben we een nieuw gezicht binnen onze fractie: Monique Witte Frinks