Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 oktober 2020

Nieuwe voorzitter gekozen op ledenvergadering

Op 30 september heeft D66 Alkmaar een ledenvergadering (AAV) op anderhalve meter gehouden in wijkcentrum Overdie. Ondanks de gaande ontwikkelingen rondom het Corona-virus waren er 24 leden aanwezig om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Conny van Stralen, sinds kort wonend in Koedijk, maar met een lange D66-historie was de enige kandidaat. Na een korte introductie en wat vragen uit de zaal werd er gestemd en was de benoeming een feit.
“Ik vind het heel leuk om in mijn nieuwe woonplaats me weer vol voor D66 in te zetten. Ik zie er naar uit om met de leden kennis te maken en de vereniging te laten leven. Natuurlijk moeten er ook veel zaken gewoon goed geregeld worden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, dus dat wordt de basis. Verder wil ik bereikbaar zijn voor leden, dus aarzel niet om contact op te nemen. ” Meer informatie over onze nieuwe voorzitter is hier te vinden.

De ledenvergadering heeft een reglementencommissie benoemd om het afdelingsreglement te herzien. Elke 4 jaar moet het reglement opnieuw worden vastgesteld als start van het proces naar deelname aan gemeenteraadsverkiezingen. De commissie zal in een volgende vergadering adviseren over wijzigingen.

De programmacommissie voor GR2022 is al eerder benoemd en heeft de werkzaamheden gestart. Er is een plan gemaakt met het doel dat het programma in de zomer van 2021 aan de leden kan worden voorgelegd ter besluitvorming. In het totstandkomingsproces wordt natuurlijk input opgehaald van leden, fractie, bedrijven, experts worden opgehaald.

De campagnecommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt vanzelfsprekend zeer gehinderd door de Corona-maatregelen. Het is niet anders. Er wordt nog bekeken hoe online activiteiten kunnen worden opgepakt. Zodra we weer naar buiten kunnen kan het campagneteam uw hulp zeker gebruiken.

Bij de fractie zijn er 2 nieuw fractieassistenten aangetreden: Monique Witte en Carel van der Hoek. Hiermee is de fractie in december weer volledig bezet. Fijn dat het team zo weer op zijn sterkst is. De fractieleden en wethouder geven een update over actuele onderwerpen. Opmerking is natuurlijk ook de benoeming van Emile Roemer tot waarnemend burgemeester.

De avond werd afgesloten met het afscheid van oud-voorzitter Klaas Mulder. Hij was van 2015-2017 technisch voorzitter van de raadsfractie en van 2017-2020 voorzitter van het bestuur. Daarnaast altijd zeer actief in commissie en campagne (en dat blijft hij gelukkig). Klaas kijkt met genoegen terug op het voorzitterschap. Ook trad Pauline Bakker af als bestuurslid per direct vanwege te drukke, moeilijk te combineren werkzaamheden. Ook zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet maar krijgt later nog een formeel afscheid.

De volgende ledenvergadering vindt plaats op woensdagavond 18 november – vanwege de Corona-maatregelen – online.