Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2021

Algemene beschouwingen Raad 4 november

Op 4 november en 8 november is de programma begroting 2022 in de raad behandeld. Altijd een moment voor een algemene beschouwing. Voor D66 Alkmaar heeft onze lijsttrekker Simone Meijnen met enthousiasme het woord gevoerd.

Een aantal citaten uit de beschouwing van D66 zoals Simone die met de raad heeft gedeeld. (Om het hele termijn te lezen klik hier.)

“De klimaatcrisis met alle gevolgen van dien kunnen we nu alleen nog aanpakken zoals we dat met de coronacrisis doen. Radicaal en in het voortdurende besef dat het niet allemaal in één keer goed zal gaan en dat het soms ook verschrikkelijk duur zal zijn. Maar als we niets doen is de prijs vele malen hoger dan hetgeen we nu kunnen opbrengen.”

“Wij willen een gemeente zijn waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen, tolerantie en empathie. Hierin hebben wij, politici ook een grote verantwoordelijkheid. Laten we begrip, respect, terughoudendheid en handelen in het overkoepelende algemene belang op de eerste plaats zetten meer gericht op samenwerking.”

“Wij vinden het een goede zaak dat er weer flink geïnvesteerd gaat worden in goede, gezonde, duurzame schoolgebouwen met goede maatschappelijke voorzieningen, zoals kinderopvang en jeugdhulp.“

“Wat ons betreft is er te weinig aandacht voor diversiteit!
Het lijkt qua beleid geen prioriteit te hebben, terwijl het zo belangrijk is dat iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en volwaardig meedoet, ongeacht leeftijd, gender, afkomst, geloof, seksuele oriëntatie, huidskleur of beperking. En echt, dat gaat niet vanzelf.”

“D66-Alkmaar wil zorgen voor wijken met een divers aanbod van energie-neutrale woningen voor elke beurs en goede voorzieningen die uitnodigen om te bewegen , te spelen en elkaar te ontmoeten.”

“Wij vinden het belangrijk dat Alkmaarders een stem hebben in de ontwikkeling van al die nieuwe wijken.
Dat betekent dat er op een transparante manier wordt gecommuniceerd over de plannen en ontwikkelingen over het hele gebied en niet alleen over een bepaald project.”

“Er moet ruim baan gegeven worden aan verduurzaming en innovatie van de agrarische sector.”

“De klimaatcrisis met alle gevolgen van dien kunnen we nu alleen nog aanpakken zoals we dat met de coronacrisis doen. Radicaal en in het voortdurende besef dat het niet allemaal in één keer goed zal gaan en dat het soms ook verschrikkelijk duur zal zijn. Maar als we niets doen is de prijs vele malen hoger dan hetgeen we nu kunnen opbrengen.”