Steun ons en help Nederland vooruit

Fractieassistent

 

Word fractieassistent bij D66 Alkmaar!

De fractie van D66 Alkmaar versterkt zich graag met nog twee fractieassistenten. Een fractieassistent met speciale aandacht voor het sociaal domein en één met speciale aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling.

Functieprofiel fractieassistent D66 Alkmaar

Algemeen:
1. Ondersteunt de D66 fractie Alkmaar op het terrein van beleidsvoorbereiding, organisatie en
communicatie;
2. Neemt deel aan vergaderingen van raadscommissies en voert namens de fractie daarin het
woord;
3. Onderhoudt contacten met organisaties en kiezers en bezoekt daartoe (regio)bijeenkomsten.
4. Woont de wekelijkse fractievergaderingen bij;
5. Is in staat gedegen dossieronderzoek te doen;
6. Neemt deel aan gemeentelijke informatiebijeenkomsten en is in staat daar de fractie te
vertegenwoordigen;
7. Is bereid deel te nemen aan trainingen en cursussen;
8. Is minimaal 8 uur per week beschikbaar.
9. Lid van D66.

Specifiek:
• Kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein (waaronder onderwijs, zorg, jeugd, werk en inkomen e.d.) of ruimtelijke ordening (waaronder bereikbaarheid, bestemmingsplannen, wonen stedenbouw e.d.) is een pré.
• Goede communicatieve eigenschappen.
• Bereid actief te zijn tijdens campagnes.
• Beschikbaar in de avonduren (vergaderingen van fractie en commissies zijn veelal in de avonduren.)
• Woonachtig in de gemeente Alkmaar is een voorwaarde.
• Wil en kan zich voor meerdere jaren inzetten.

De assistent heeft in de discussie in de fractievergaderingen een volwaardige positie. Het stemrecht in de raad is echter behouden aan de gemeenteraadsleden van de fractie.
Van toepassing is het reglement op fractieassistent.

Vergoedingen:
Van toepassing is de verordening voorzieningen raadsleden en fractieassistenten ( zie overheid.nl)
Een onkostenvergoeding van afgerond € 70,- per maand.
Een vergoeding van afgerond € 125,- per deelname aan een commissievergadering.

Sollicitatie
Informatie bij Peter van Diepen, fractievoorzitter D66 Alkmaar, peter.vandiepen@d66-alkmaar.nl of 06 15006601
Je CV – graag voor 1 augustus – kan je sturen naar peter.vandiepen@d66-alkmaar.nl

Laatst gewijzigd op 12 juli 2018