Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatstelling overige kandidaten

D66 Alkmaar neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De kandidaatstellingsprocedure voor het gemeenteraadslidmaatschap is op 28 augustus gestart en loopt tot 28 september 2021 om 12.00 uur.  Van 28 augustus tot 28 september kunnen leden van D66 uit de gemeente Alkmaar die minimaal een half jaar lid zijn zich melden voor een plek op de kandidatenlijst. Wat er van een raadslid wordt verwacht staat in het door de ledenvergadering vastgestelde profiel raadslid GR 2022.

De kandidaten kunnen zich aan de leden presenteren op de afdelingsvergadering van 29 september. De lijstadviescommissie zal een advies uitbrengen over de lijstvolgorde. De interviews met de kandidaten zijn op 2 oktober. De interne stemming voor de overige kandidaten opent op 11 oktober en sluit op 25 oktober 2021. Alle stemgerechtigde leden van de afdeling Alkmaar hebben hiervoor via e-mail een uitnodiging ontvangen.

Er vinden straks twee aparte digitale stemmingen plaats: een stemming over de verkiesbare kandidaten en een stemming over de niet-verkiesbare kandidaten. De niet-verkiesbare kandidaten worden na afloop van de digitale stemming onderaan de kandidatenlijst geplaatst in volgorde van het aantal stemmen.

De kandidaatstelling gaat via MijnD66. Bij inlogproblemen in MijnD66 kun je contact opnemen met de landelijke ledenadministratie.

Hoe werkt het?

Je stelt je kandidaat door in te loggen in MijnD66 en daar je gegevens in te vullen.

Volg het menu:

  • klik op menukeuze “Stemmingen”
  • ga naar het blokje ‘Stel je kandidaat’
    • klik op de openstaande vacatures en selecteer ‘lid gemeenteraad’ niet-verkiesbaar of verkiesbaar.
    • OF klikt op de knop ‘kandidaat stellen’, kies gemeenteraadsverkiezingen 2022 en kies dan verkiesbaar of niet-verkiesbaar

 

 

 

Laatst gewijzigd op 12 september 2021