Steun ons en help Nederland vooruit

Tijdpad GR2022

Het tijdpad voor de gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld door de ledenvergadering in januari 2022.

 • Aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op zondag 25 april 2021. De
  kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op dinsdag 25 mei 2021 om 12:00 uur;
 • Stemming voor de lijsttrekker opent op woensdag 2 juni 2021 en sluit op dinsdag 15 juni 2021 om
  12:00 uur;
 • Aanmelding voor kandidaten opent op zaterdag 28 augustus 2021. De kandidaatstelling voor kandidaten sluit op dinsdag 28 september 2021 om 12:00 uur;
 • Stemming voor de kandidaten opent op maandag 11 oktober 2021 en sluit op maandag 25 oktober
  2021 om 12:00 uur;
 • Instellen wethoudersadviescommissie (WAC), zoals bedoeld in art. 6. 14 van het Huishoudelijk Reglement op de AAV van woensdag 10 november 2021;

[nog aan te vullen]

Laatst gewijzigd op 25 april 2021