Steun ons en help Nederland vooruit

Steven Smit

Raadslid en Voorzitter Permanente Campagne Commissie

Beroep en maatschappelijke functies:
Consultant / Interim manager richting pensioen
Penningmeester Fondation Aide Dentaire Afrique (Den Haag)
Bestuurslid projecten Dental Healthcare Rwanda (stemwede Dsl)

“Ik stel me kandidaat als raadslid voor D66 Alkmaar. Dat doe ik omdat ik me wil
inzetten opdat de inwoners van de gemeente geborgenheid vinden,
rechtvaardigheid en erkenning van eigenheid in hun stad, in hun wijk, in hun dorp.
Ik heb een klein jaar ervaring als fractieassistent onder andere met de portefeuille
ruimte. In deze periode heb ik ervaren dat politiek een ambacht is waarmee je een
deel van je idealen kunt verwezenlijken.
We zien momenteel veel angstige en boze burgers. Veel conflicten en hard
geschreeuw om het gelijk. Maar als we goed kijken zien we ook een dynamiek
gericht op een positieve samenleving, een duurzame toekomst voor allen. Een roep
om verandering, om nieuwe waarden.
Nu kunnen wij die verandering naar een zinvolle, inclusieve maatschappij de rug
toekeren, of we doen mee en zorgen dat het sneller gaat. We hebben een keus.
Ik kies ervoor om met D66 Alkmaar wel deze verandering in te zetten.
De samenleving is zeer divers. Dat is positief. Maar kent ook een keerzijde als
mensen tegenover elkaar komen te staan. Dan ontstaat er een verdeelde
samenleving, een verdeelde gemeente. Een gepolariseerde gemeenschap waarin
tegenstellingen moeilijk te overbruggen zijn.
Mijn doel is om verschillende belangen te erkennen, tegenstellingen te overbruggen.
Minder ego, meer het maatschappelijk en algemeen belang gericht op de toekomst.
Een toekomst met een schone , sterke gemeente waar het prettig en veilig wonen,
leren, uitgaan, recreëren en werken is.
Om de doelen te bereiken zal ik zeggen wat ik hoop en doen wat ik kan.”

Meer Steven in 66 seconden: