Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het dagelijks bestuur van D66 Alkmaar bestaat momenteel uit vijf leden “D66 in Alkmaar heeft een nieuwe voorzitter: Klaas Mulder. Klaas is ruim twee jaar technisch voorzitter van onze gemeenteraadsfractie geweest voordat hij overstapte naar het bestuur. Voor vragen over kennismaking, afdeling of lidmaatschap kun je hem mailen: klaas.mulder@d66-alkmaar.nl.”  

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter: Peter van Diepen of mailen naar: fractie@d66-alkmaar.nl

Fractie

De fractie vergadert meestal op maandagavond in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Als je er eens bij wil zijn, mail dan even naar peter.vandiepen@d66-alkmaar.nl.

Gast van de Raad

D66-Alkmaar vindt het belangrijk om u te betrekken bij de lokale politiek. Weet u hoe de Alkmaarse politiek precies werkt? Welke beslissingen door de gemeenteraad worden genomen en welke onderwerpen momenteel de agenda beheersen? Wilt u eens ervaren dat politiek alles behalve saai is,te meer omdat de onderwerpen op de raadsagenda u heel…

Meehelpen

D66 Alkmaar is een actieve politieke partij die tracht de landelijke visie op lokaal niveau weer te geven. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor grote en kleine klusjes en mensen die de fractie willen assisteren. Ook het dagelijks bestuur heeft altijd ruimte voor een helpende hand. Belangrijk zijn ook uw meningen! Schroom daarom…

Permanente Campagne Commissie

De Permanente Campagne Commissie (PCC) is begin dit jaar opgericht om een strategische en tactische invulling te geven aan permanente campagne-activiteiten. De PCC is verantwoordelijk voor het initiëren en vormgeven van campagne-activiteiten, en het maken van een langetermijnplanning in vorm van de campagnekalender. De uitvoering van de campagne-activiteiten ligt bij het bestuur van D66 Alkmaar. …

Wethouder

Elly Konijn-Vermaas