Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

De afdeling Alkmaar van D66 heeft circa 105 leden. Sommigen geven er de voorkeur aan om de partij alleen te steunen door hun lidmaatschap en in het stemhokje; dat is op zich al waardevol. Enkelen zijn vooral op nationaal niveau actief, bijvoorbeeld in landelijke themagroepen zoals Justitie, Europa of Volksgezondheid. Een flink aantal leden volgt ook de Alkmaarse politiek, bezoekt de plaatselijke vergaderingen en is ook daarbuiten actief voor de partij.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van een plaatselijke afdeling? D66 Alkmaar richt zich in de eerste plaats op de plaatselijke politiek en het bestuur van de gemeente. Dat doen we door

– bij verkiezingen een lijst met  capabele kandidaten te verzamelen die plaats willen nemen in de gemeenteraad
– een verkiezingsprogramma op te stellen waarin staat hoe de gemeente volgens ons de komende jaren bestuurd moet worden en welke doelen wat D66 betreft bereikt moeten worden. De leden hebben het laatste woord over het programma
– het voeren van verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor de provinciale, nationale en Europese verkiezingen
– en als er geen verkiezingen zijn op vergaderingen in gesprek gaan met de raadsleden en eventuele wethouders over de wijze waarop zij hun werk doen en hoe zij de idealen van D66 in de praktijk vorm geven.

Natuurlijk is er ook een afdelingsbestuur in Alkmaar, met vijf leden. Wat zijn de belangrijkste taken van het bestuur?

– bevorderen dat onze vertegenwoordigers in de raad uitvoering geven aan het verkiezingsprogramma dat  door de leden van de afdeling is vastgesteld
– het bijeenroepen van ledenvergaderingen, meestal vier of vijf per jaar, in een verkiezingsjaar gebeurt dit vaker
– activiteiten om de politieke standpunten van de partij binnen en buiten de afdeling te verspreiden en  bespreken
– het verzamelen van financiën die nodig zijn voor het voeren van verkiezingscampagne
– het (laten) organiseren van deze campagnes, en
– het verrichten van alle noodzakelijke bestuursactiviteiten, waaronder ook het bevorderen van een prettige onderlinge sfeer in de afdeling.

De bestuursleden worden gekozen voor drie jaar en zijn één keer aansluitend herkiesbaar. Deze regel bestaat om te vermijden dat leden heel lang op een bepaalde positie blijven zitten en daardoor te veel invloed zouden kunnen krijgen. Bovendien wordt de partij dan mogelijk te star.
Bij D66 mogen bestuursleden van de plaatselijke afdeling niet tegelijk ook in de gemeenteraad zitten of wethouder zijn. Dat zou leiden tot ondoorzichtige verhoudingen waarbij van een open en kritische  gedachtewisseling tussen leden, bestuur en volksvertegenwoordigers weinig terecht komt.

Hieronder stellen de bestuursleden van D66 Alkmaar zich kort aan u voor.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de afdeling of over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de voorzitter, Klaas Mulder, via klaas.mulder@d66-alkmaar.nl.

Voor het afdelingsreglement D66 Alkmaar klik hier

Pauline Bakker

Pauline Bakker

waarnemend voorzitter

Hilde Donker

Penningmeester

Anna Buongiovanni

Anna Buongiovanni

Algemeen Bestuurslid

Jens van Gorp

politiek secretaris