Steun ons en help Nederland vooruit

Sophie in ’t Veld “fake fort Europa”

Fake Fort Europa
Deze week dobberde het reddingsschip Aquarius weer dagenlang rond op de Middellandse Zee, niet welkom in Europa. Deze week ga ik ook op werkbezoek in het AZC Alkmaar, dat dit jaar sluit, zoals nog tien andere AZCs. Dit contrast is tekenend voor het gebrek aan solidariteit in de EU. Migranten worden als postpakketjes door Europa geschoven, en meestal onbestelbaar retour gestuurd tussen lidstaten. De menselijke kosten van dit wanbeleid zijn hoog, en de effectiviteit laag. Dat moet precies andersom.

De migratiecrisis in Europa is vooral een politieke crisis van onwil en onvermogen. De 28 regeringsleiders slagen er niet in om een concrete oplossing te vinden. Ondertussen worden vluchtelingen steeds weer speelbal van politieke spelletjes, vaak opgehitst door racisme en vreemdelingenhaat.

Asiel en migratie zijn al sinds 1999 EU-beleid, maar in de praktijk weigeren de lidstaten een echte Europese aanpak en blijft het pappen en nathouden. Hun falen proberen ze te maskeren met lapmiddelen en schijnoplossingen. Ze scheppen de illusie van Fort Europa, met gesloten grenzen en nul immigranten. Ze zoeken hulp van onfrisse regimes in ruil voor miljarden belastinggeld, met het verzoek om toch vooral iedereen daar te houden.

Intussen bekijkt de Europese burger deze chaos met weerzin. Het is hoog tijd om werk te maken van realistische en humane oplossingen.

Migratie kun je niet “oplossen” zodat het “weg” is. Het probleem is niet migratie, maar de manier waarop wij ermee om gaan. Migratie is een fact of life, zo oud als de mensheid. Mensen ontvluchten oorlog of geweld, zoeken een beter bestaan. Migratie is soms pijnlijk maar heeft de mensheid ook veel goeds gebracht. Het vergrijzende Europa heeft migratie nodig om onze welvaart op peil te houden. We moeten voorbereid zijn op migratiestromen, maar door al het gepalaver tussen de EU-lidstaten hebben we nog steeds geen structurele aanpak die crisis proof is.

Het kan anders. Europa is het welvarendste continent op aarde, en kan met meer dan 500 miljoen inwoners perfect migratiestromen verwerken. Met legale en gecontroleerde arbeidsmigratie, met een EU-verdeelsysteem voor vluchtelingen, met gezamenlijke, hoge Europese normen zodat asielshoppen onaantrekkelijk is, met snelle integratie en zelfstandigheid van nieuwkomers, en met goede grensbewaking door echte EU-grensbewakers van Frontex. En alles met respect voor de grondrechten. Merkel had natuurlijk gewoon gelijk: Wir schaffen das.

In het Europees Parlement hebben we het geschafft. Ondanks alle politieke verschillen, liggen er gedetailleerde voorstellen over gelijke opvang, snelle procedures, eerlijke herverdeling en snelle participatie van nieuwkomers in de hele EU. Het is hapklaar, kan zó ingevoerd worden. Niet zo mediageniek als ruziën over een boot, wel doordacht en uitgewerkt. Als één van de mede-architecten ben ik trots op deze daadkracht. De concrete regels die we hebben aangenomen, zorgen voor zekerheid en maken komaf met het constante paniekvoetbal. De lidstaten moeten dit nu zo snel mogelijk goedkeuren. Van vage beloften van regeringsleiders na nachtelijke toppen in Brussel is immers gebleken dat het weinig oplost.

In september komen de regeringsleiders weer samen om te praten. Hopelijk nemen ze wat vakantie zodat alle opgeklopte emoties over migratie plaatsmaken voor realisme. Ik zal als lid van het Europees Parlement in ieder geval niet meewerken aan schijnoplossingen, maar alles uit de kast halen om te komen tot een realistische en humane aanpak van migratie.

Sophie in ’t Veld, Lid van het EP, Delegatieleider D66

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2018