Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur & Organisatie

  • Structurele uitgaven moeten structureel gedekt worden.
  • D66 Alkmaar wil dat het gemeentebestuur regelt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met door Alkmaarders ingebrachte zienswijzen.
  • Minstens jaarlijkse aanpassing van de APV.
  • Goede samenwerking met de regio is in het belang van Alkmaar.
  • Onderzoek opstarten naar de erfpacht aanpassingen.

D66 zal zich inzetten voor heldere begrotingen en financiële rapportages waarmee de gemeenteraad haar controleverplichting kan waarmaken.
Goed bestuur is een integer bestuur. De fractie van D66 Alkmaar zal zich verzetten tegen elke vorm van corruptie, belangenverstrengeling of ondoelmatig beheer.

Goed bestuur is ook een bestuur dat actief luistert naar zijn inwoners.

Samenwerking
Goede samenwerking met de regio is in het belang van Alkmaar. Als centrum gemeente moet Alkmaar open staan en waar nodig trekker zijn van samenwerking met de omliggende gemeenten.

D66 Alkmaar wil dat de gemeente zich inzet om zich bij de MRA aan te gaan sluiten om zodoende meer invloed binnen de MRA te hebben op besluiten die gevolgen voor Alkmaar hebben.

Financiën
Wat D66 betreft blijft het uitgangspunt dat de gemeente niet meer mag uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat tegenover blijvende uitgaven ook blijvende inkomsten moeten staan.

Veel van erfpachtcanons in de gemeente lopen in 2028 af. Deze grond is van alle Alkmaarders en de waardevermeerdering moet aan alle Alkmaarders ten goede komen. Wij willen een onderzoek naar mogelijkheden om deze waardevermeerdering te gelde te maken zodat er voor Alkmaar nuttige dingen kunnen worden gedaan. Maar tegelijk moeten ook de belangen van de huiseigenaren in voldoende mate worden gerespecteerd.

Actieve participatie
Eerst luisteren, dan doen. Een Alkmaarder moet kunnen rekenen op zijn bestuur. Dat betekent een gemeenteraad die zijn verantwoordelijkheden neemt en ambtenaren die betrokken en efficiënt werken.

De gemeente is er voor de burgers. D66 vindt dat, als burgers zelf het initiatief nemen in dorp of wijk, de gemeente hen hierbij moet helpen.
De inwoners moeten op een heldere en eenvoudige wijze geïnformeerd worden over de ontvangst en de afhandeling van hun inbreng en van het al dan niet veranderde definitieve besluit.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018