Steun ons en help Nederland vooruit

Economie & Werkgelegenheid

  • D66 blijft voorstander van een goede samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio.
  • We willen een voortzetting van de samenwerking met het Ontwikkelbedrijf NHN. Waarbij we heldere afspraken maken over inzet van middelen en de resultaten.
  • Wij willen blijvende aandacht voor de verbetering van communicatie van de gemeente rond armoedebestrijding.
  • Fraude met uitkeringen moet streng worden bestreden.
  • Wij willen het bedrijfsleven prikkelen om de diversiteit in het personeelsbestand te vergroten en drempels voor iedereen die wil werken te verlagen.
  • Wij willen een groene polder met moderne landbouw die duurzaam en toekomstbestendig is.

D66 wil dat Alkmaar een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bedrijven en andere organisaties. Dit geeft werkgelegenheid en dus inkomsten en welvaart voor de bewoners van Alkmaar en omgeving. Wij vinden dat de gemeente, als centrumgemeente binnen de regio, hierin een stimulerende rol moet spelen, niet alleen in het belang van Alkmaar zelf maar van de hele regio rond Alkmaar.

Vestigingsplaats voor bedrijven
Bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het bijstaan van ondernemers speelt het Ondernemersloket een gewaardeerde rol. D66 wil dat er in geen geval bezuinigd wordt op het Ondernemersloket.

Een groot deel van het Alkmaarse grondgebied is het werkterrein van agrarische ondernemers. Topondernemers die trots mogen zijn op hun bijdrage aan de wereldvoedselproductie. Vernieuwing van de bedrijfsgebouwen, die in de meeste gevallen goed is uit het oogpunt van dierenwelzijn en opwekking van energie op de daken, wordt in principe niet door de gemeente in de weg gestaan. Wij willen een groene polder met moderne landbouw die duurzaam en toekomstbestendig is.

Jonge ondernemers en startups dragen bij aan innovatie en toekomstige werkgelegenheid. Wij zien hun meerwaarde, hun inzet en enthousiasme om te komen met vernieuwende ideeën. Alkmaar als een broedplaats voor nieuwe bedrijven, dat is wat D66 graag ondersteunt. Daarom willen wij dat de gemeente jonge ondernemers op maat steunt met de (door-)start van hun bedrijf.

Toerisme
Wij steunen de inzet om het aantal toeristen in Alkmaar te vergroten, hun verblijfsduur te verlengen en hun lokale uitgaven te verhogen. Maar D66 is ook kritisch: de gemeente moet het evenwicht tussen de voordelen van het toerisme voor de economie van Alkmaar en de eventuele nadelen voor de bewoners van de stad goed in de gaten houden.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018