Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke Kansen

  • De gemeente moet het voortouw nemen om de sociale en fysieke toegankelijkheid van openbare ruimten, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken te verbeteren.
  • Buurtorganisaties die aan de slag willen om samenleven in diversiteit te verbeteren in hun wijk, willen we actief blijven ondersteunen.
  • D66 wil dat in samenwerking met het bedrijfsleven nog meer aandacht gaat naar de meerwaarde van diversiteit op de arbeidsmarkt.

Iedereen telt mee
Volgens D66 is het onderwijs de plaats om te leren, om samen te leren leven, in een wereld van gelijkheid en diversiteit. Diversiteit heeft voor ons een meerwaarde, omdat we zoveel kunnen leren van elkaar. Iedereen moet dan ook de kans krijgen zich te kunnen ontplooien om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij. Maar samenwerken met al die verschillende mensen met hun eigen culturen en levenswijzen in onze maatschappij gaat niet vanzelf. Dat kun je het beste van kinds af aan en spelenderwijs leren. Wie goed heeft leren omgaan met mensen van verschillende achtergrond heeft daar de rest van zijn leven praktisch voordeel van.

Ook mensen met een beperking horen thuis in iedere wijk en elk dorp. Dit vraagt om aanpassingen, niet alleen in de woonruimte, maar ook in openbare locaties. Leeftijd of beperking mag niet leiden tot uitsluiting.

Goede zorg voor elkaar houdt ook in dat iedereen zich geaccepteerd kan voelen in zijn woonomgeving. Erbij horen, geaccepteerd worden en jezelf kunnen zijn bevordert in grote mate het welzijn van inwoners. Discriminatie op straat, in de wijken en buurten is voor D66 Alkmaar onacceptabel.
Goed met elkaar omgaan en goed voor elkaar zorgen in wijken met veel diversiteit gaat niet altijd vanzelf. Buurtorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in een wijk om samenleven in diversiteit te verbeteren in hun wijk. D66 wil daarom de buurtorganisaties daarin actief blijven ondersteunen.

Meewerken en meedoen
Voor D66 Alkmaar is de hulp aan minima en mensen met schulden noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedere inwoner een kans krijgt in onze maatschappij.

D66 wil dat de gemeente vrijwilligerswerk stimuleert. Het mag echter alleen een voorwaarde voor het krijgen van bijstand worden als dit past in een doordacht traject om een bijstandsgerechtigde op weg te helpen naar de betaalde arbeidsmarkt. D66 wil echter niet dat vrijwilligers betaalde krachten overbodig maken.

D66 wil dat in samenwerking met het bedrijfsleven nog meer aandacht gaat naar de meerwaarde van diversiteit op de arbeidsmarkt. Hiervoor moeten praktische programma’s ontwikkeld worden rond diversiteit en arbeidsmarkt.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018