Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Onderwijs

  • Wij willen dat de huisvestingsplannen voor sloop, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen tot 2021 gegarandeerd uitgevoerd kunnen worden.
  • Wij willen dat er structureel geïnvesteerd blijft worden in taalonderwijs voor migranten en laaggeletterden. Het ontwikkelen van diversiteitprogramma’s voor scholen moet worden ondersteund.
  • Veilige fietspaden naar scholen.
  • D66 wil in Alkmaar meer integrale kindcentra (brede scholen).

Onderwijs betekent voor D66 een levenslang recht op leren. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en mee blijven doen in een veranderende samenleving. Voor het leren op scholen willen wij een stimulerend onderwijsklimaat waarbij innovatie, maatwerk en samenwerking centraal staan. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind en elke jongere in Alkmaar een gelijke en eerlijke kans krijgt op het beste onderwijs. Daarom worden extra inspanningen gepleegd om leerlingen die dreigen te stranden toch een goede en passende opleiding te laten afmaken als basis voor hun zelfstandige leven. De jeugd is de toekomst.

Veilige Scholen
D66 vindt het zeer belangrijk dat de scholen in Alkmaar voldoen aan de eisen van deze tijd en bovendien schoon en fris zijn. Bij het basisonderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Hiervoor is voor de komende jaren een huisvestingsplan opgesteld en geld gereserveerd. Maar mocht dat niet toereikend zijn, dan willen wij dat er aan de raad wordt gevraagd om meer middelen beschikbaar te stellen.

De meeste kinderen komen lopend of per fiets naar school. D66 wil dit verder stimuleren. Wij willen waar nodig dan ook investeren in veilige en kindvriendelijke fietspaden in de omgeving van scholen.

Onderwijs in eigen dorp
D66 Alkmaar begrijpt de wens van ouders dat leerlingen in het basisonderwijs in of dichtbij het eigen dorp naar school kunnen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de dorpsscholen in de vitale kernen behouden blijven.

Studeren en wonen
D66 Alkmaar wil dat jongeren in Alkmaar de kans krijgen om hier zelfstandig te wonen tijdens hun studie. Daarom willen wij dat er in Alkmaar meer studentenhuisvesting met tijdelijke verhuur voor de duur van de studie komt.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018