Steun ons en help Nederland vooruit

Wat is er gerealiseerd

Als coalitiepartij zijn een groot aantal zaken uit het vorige verkiezingsprogramma gerealiseerd. In de D66 portefeuilles kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, arbeidsmarktbeleid, participatiewet, wonen en parkeerbeleid zijn grote positieve stappen gezet.

De kinderopvang bloeit weer, het idee “frisse scholen” wordt in de praktijk gebracht, er is succesvolle aanpak van voortijdige schoolverlaters, de jeugdhulp is op orde, er is verbeterde aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt. Daarnaast: iedereen doet iets terug voor zijn of haar uitkering, er is meer wonen boven winkels, veel sociale woningbouw is gerealiseerd en digitalisering van parkeren is een feit.

Kijkend naar het coalitie-akkoord en rechtstreekse bemoeienis van D66 in het bestuur en de raad zijn er meerdere onderwerpen gerealiseerd:

Coalitie-akkoord: Het wordt zomer.

– Transformatie naar een klantgerichte overheid is succesvol verlopen. Minder regels, meer service (o.a. Bezorging van paspoort thuis)
– De regionale samenwerking verloopt voorspoedig, open en zelfbewust.
– Jeugdhulp is op orde, we werken met 1 gezin 1 plan
– De Noordwest Ziekenhuisgroep blijft met de hoofdvestiging in Alkmaar
– Aanpak van risico jongeren, oa door de succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaters
– Huisvesting toezichthouders gerealiseerd bij Karperton garage
– Euro kaartje is gebleven
– Pontje naar Schermereiland is gratis gebleven
– Treinstation Alkmaar noord wordt aangepast, betere toegankelijkheid voor mindervaliden
– Parkeertarieven zijn niet verhoogd
– Papierenbezoekerskaart tot en met 2018 gehandhaafd
– Aantal straatparkeerplaatsen in het centrum is op niveau gebleven
– Parkeernormen zijn opnieuw vastgesteld door de raad, flexibeler, meer mogelijkheden voor ontwikkelaars en bedrijven
– Parkeren bij winkelcentra zoals de Hoef, de Mare en Geert Groteplein is gratis gebleven
– Langestraat is heringericht
– Extra geld uitgetrokken voor amateurkunst en kleinkunst totaal 175.000 euro
– Cultuurblok op Overstad is gerealiseerd, VUE, filmhuis en Poppodium
– Herontwikkeling van kantoor naar wonen is gerealiseerd in Alkmaar noord, de Robijn
– Wonen in de binnenstad: Kwakelhuis wordt wonen, Harmonie wordt wonen en pand Breedstraat (voormalig Poppodium) wordt wonen, zo ook de locatie Extase.
– Ontwikkeling gebied Sperwerstraat (Alkmaar noord) gestart, sociale woningbouw
– Aanpak laaggeletterdheid verloopt succesvol. Taalhuis en taalpunten gerealiseerd.
– Behoud van de scholen in de kleine kernen, renovatie Vinckenhuijsschool
– Onderwijs huisvesting is op orde, uitvoering tweede huisvestingsplan ligt op schema,
– Realisatie Nieuwbouw school in Vroonermeer, realisatie nieuwbouwschool de Wiekslag
– Realisatie snel internet in de gebieden buiten de Alkmaarse woonkernen is definitief ingezet
– 25 extra garantiebanen bij gemeente Alkmaar voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd op 22 november 2018