Steun ons en help Nederland vooruit

Sport & Cultuur

  • Wij willen een actieplan voor de verdere ontwikkeling van sport en beweging van ouderen.
  • Gehandicaptensport verdient meer aandacht, deelname moet actiever gestimuleerd en ondersteund worden.
  • D66 Alkmaar wil dat subsidies voor kunstinstellingen jaarlijkse meegroeien met de stijging van lonen en prijzen.
  • De sluipende verhoging van de gevellijn in de Langestraat moet worden gestopt.
  • Actieve kunstenaars moeten een plek krijgen in het onderwijs.

We willen een gemeente zijn waar jong en oud kan sporten op elk niveau. Wij willen een stad waar aandacht is voor de geschiedenis en waar je kan genieten van cultuur. Wij willen jongeren meer stimuleren om te gaan genieten van het culturele aanbod, ook dat van het Filmhuis en het Poppodium die mede dank zij de inzet van D66 tot stand zijn gekomen.

Alkmaar sportstad
Sportevenementen dragen bij aan de sportbeleving in de stad. We willen dat elk jaar een aantal aansprekende (inter)nationale sportevenementen in Alkmaar plaats kunnen vinden.

D66 steunt de inzet van de gemeente voor breedtesport én topsport. Wij zijn ook tevreden dat op initiatief van D66 het succesvolle JOGG-programma (Jongeren Op Gezond Gewicht) wordt uitgebreid.

De voordelen van sport en bewegen voor gehandicapten zijn op fysiek en sociaal vlak enorm. Daarom is het van groot belang dat de gemeente nog zwaarder inzet op het aanbieden van aangepast sporten, met name binnen bestaande verenigingen, en dit aanbod actief onder de aandacht brengt bij deze doelgroep.

Kunst & Cultuur
D66 Alkmaar vindt het belangrijk dat jongeren kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Ter verrijking van het lesprogramma en het ontwikkelen van talent, zien wij graag dat kunstenaars een plaats krijgen binnen de klas.

Wij vinden het belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan experimentele initiatieven om ook jongeren effectief te gaan bereiken en betrekken.

Het aanzien van de binnenstad verdient het om beschermd te worden. Hierbij wordt door ons serieuze aandacht besteed aan de adviezen van instellingen die zich inzetten voor het behoud van historische gebouwen en stadsaanzicht.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018