Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

  • D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ jaar in de zorg soepel blijft verlopen.
  • D66 wil dat er voldoende budget is voor het aanbieden van huishoudelijke hulp waar nodig.
  • Wij willen dat er op korte termijn een onderzoek komt of er voldoende wijkverpleegkundigen zijn.
  • De toegankelijkheid van openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken moet verbeteren voor minder valide personen.
  • Wij willen de wijken en buurten ondersteunen en verrijken door in samenwerking met buurtorganisaties diversiteitsprogramma’s te gaan ontwikkelen.
  • Wij willen meerjarige subsidieafspraken met alleen die bewonersondernemingen die hun financiën op orde hebben.

Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven (tijdelijk) extra zorg of ondersteuning nodig. We zullen meer voor ons zelf en voor anderen moeten zorgen. Dat vloeit voort onze langere levensduur en uit de veranderingen in de zorg en het sociaal domein. Ouderen blijven langer in hun eigen huis wonen. Jongeren moeten een goede start kunnen maken.
Iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, moet kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten.

Jeugdzorg
Jongeren kennen zo hun problemen. Meestal kan dat in het gezin zelf opgelost worden. Maar waar nodig moeten jongeren en gezinnen ondersteund worden. Wij zetten ons in voor een goede jeugdhulp waarbij wij uitgaan van “één gezin één plan” en “jongeren hebben werk of zitten op school”. Thuis zitten is geen optie.

De overgang naar formele en juridische volwassenheid wanneer jongeren achttien jaar worden kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. Bij jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking lukt dit niet altijd. Zij krijgen wat D66 betreft daarna nog ondersteuning vanuit de WMO of vanuit de Participatiewet.

Ons uitgangspunt is dat de overgang tussen deze domeinen soepel verloopt. De grens tussen 18min en 18plus mag niet “hard” zijn.

Ouderenzorg
D66 vindt het belangrijk dat ouderen zo nodig huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Regels moeten daar naar redelijkheid worden toegepast. Op huishoudelijke hulp mag niet bezuinigd worden. Technologische hulpmiddelen kunnen werken, maar de menselijke maat en het contact met andere mensen staan voor ons centraal.

D66 wil dat een deel van de nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig gebouwd wordt. Die woningen zijn gemakkelijk aan te passen aan diverse zorgbehoeften voor Alkmaarders die beperkingen krijgen.

Toegankelijkheid
Zorg moet dicht bij de mensen worden aangeboden. Wijkverpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat onderzocht wordt of er in Alkmaar voldoende wijkverpleegkundigen zijn. Zo niet, dan wil D66 Alkmaar dat er voor voor onze gemeente maximaal € 500.000 extra wijkverpleegkundige zorg wordt ingekocht bij de regionale GGD.

De gemeente moet het voortouw nemen om de sociale en fysieke toegankelijkheid van openbare ruimten, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken te verbeteren. Minder valide personen moeten eenvoudig gebruik kunnen maken van deze faciliteiten, net als mensen zonder beperking.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018